Employer Branding

Employer Branding e процесът, който промотира компанията и нейните характеристики, с които настоящите и потенциални служители я избират за свой работодател.

Крайният резултат на този процес цели изграждането и поддържането на стабилна Работодателска марка (Employer Brand), с която се асоциира компанията като предпочитан работодател и се подпомага привличането и задържането на служители от желаните целеви групи. Този процес  улеснява способността на компанията да привлича, наема и задържа правилните служители.

За да помага на компаниите да изградят отличителна и надеждна марка, както и да се позиционират като желан работодател, JobTiger предлага следните Employer Branding услуги:

  • Консултации и експертна оценка на ефективността на стратегията на компанията и дейностите по функцията „Управление на човешките ресурси“ (HRM);
  • Стратегическо планиране за създаване, налагане и развитие на работодателската марка;
  • Консултация за по-добро презентиране на работодателската марка, чрез обяви за работа;
  • Пълен набор от услуги по подбор на персонал;
  • По-добро позициониране и представяне на най-големите кариерни форуми в България;
  • Съставяне и изпълнение на цялостни концепции за позициониране на работодателската марка чрез Digital Marketing;
  • Заснемане и монтаж на видеа, отразяващи фирмената култура на компанията;
  • Организиране на специализирани срещи и събития, с цел популяризиране на работодателя и откриване на нови таланти;
  • Кариерно консултиране;
  • Организиране на тийм билдинги и консултиране при избора на активности развиващи меките умения на екипа.