Employer Branding Power

Експерти от две водещи компании на пазара в сферата на корпоративните комуникации (ИнтерИмидж) и управлението на човешките ресурси (JobTiger) обединихме комплексна експертиза в интегрирана услуга за бизнеса с фокус върху работодателската марка.


Услугата включва вътрешен одит по патентована методология и оценка на изходната ситуация вътре в компанията, създаване на инструментариум за подобряване на вътрешната среда с периодична оценка на постигнатото, разпознаваемост и публичност към външни публики, работа с партньори, организации, посланици и лидери на мнение. В обхвата влиза и стандартният набор от комуникационни инструменти като ситуиране спрямо конкуренти, конкурентен анализ, social media listening, share of voice, връзки с медиите и създаване на съдържание.